Menu Close

Tag: ลอตเตอรี่

ลอตเตอรี่ออนไลน์ กว่าจะมาเป็นตำนานหวยไทย คอหวยต้องทำความรู้จัก

ลอตเตอรี่ออนไลน์ อีกหนึ่งสิ่งที่คอหวยหลายคนต้องการความรู้มาก ซึ่งการเล่นลอตเตอรี่ในตอนนี้ การดำเนินการสามารถทำเองได้ แค่มีมือถือ และเป็นช่องทางการซื้อที่ถูกกฎหมาย เพราะใช้การขานสลากจริง ในราคา 80 บาท ไม่รวมค่าบริการ ทุกคนสามารถเลือกรับสลาก หรือ ฝากไว้ได้เลย ทว่าบางคนก็ต้องการทราบกว่าจะมาเป็นลอตเตอรี่แบบนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร ต้องอ่านต่อ! กล่าวคือ ลอตเตอรี่ มีชื่อเดิมแต่แรกว่า หวย ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 2 ที่กำลังฟื้นฟูประเทศ แต่ประชาชนไม่ออกมาใช้เงิน…